Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nghệ An

Trên địa bàn Nghệ An đang có 25690 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 21 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nghệ An tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 13071 công ty, Huyện Diễn Châu 1371 công ty, Huyện Nghi Lộc 1201 công ty, Huyện Quỳnh Lưu 1137 công ty, Huyện Yên Thành 973 công ty, Thị Xã Cửa Lò 951 công ty, ...