Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nghệ An

Trên địa bàn Nghệ An đang có 24,666 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 21 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nghệ An tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 12,558 công ty, Huyện Diễn Châu 1,298 công ty, Huyện Nghi Lộc 1,146 công ty, Huyện Quỳnh Lưu 1,093 công ty, Huyện Yên Thành 937 công ty, Thị Xã Cửa Lò 928 công ty, ...