Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nghệ An

Trên địa bàn Nghệ An đang có 24989 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 21 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nghệ An tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 12708 công ty, Huyện Diễn Châu 1324 công ty, Huyện Nghi Lộc 1163 công ty, Huyện Quỳnh Lưu 1109 công ty, Huyện Yên Thành 956 công ty, Thị Xã Cửa Lò 933 công ty, ...