Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Nghệ An

Trên địa bàn Nghệ An đang có 25626 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 21 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Nghệ An tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vinh 13035 công ty, Huyện Diễn Châu 1363 công ty, Huyện Nghi Lộc 1197 công ty, Huyện Quỳnh Lưu 1135 công ty, Huyện Yên Thành 973 công ty, Thị Xã Cửa Lò 950 công ty, ...